株式会社アンサーノックス

2019.08.23
お仕事情報
Tiếng việt

Answerknocks tuyển người cho công việc mới:

Có đi công tác trong nước và ngoài nước ♪
Lương cao hấp dẫn ♪
Khu vực: Thành phố Nirasaki
Kỳ hạn: làm lâu dài
Ngày làm việc: thứ 2 đến thứ 6
Thời gian: 8:45 ~ 17:45
Nội dung công việc: lắp ráp các thiết bị bán tự động
Lương theo giờ: 1200yen

○ Có nâng lương ứng theo trình độ
○ Môi trường làm việc sạch sẽ
○ Có trang bị điều hoà ở nơi làm việc
○ Được đi công tác trong và ngoài nước (mỗi lần từ 1 ~ 2 tháng)

Hãy liên lạc nhanh tay liên lạc tới Văn phòng Answerknocks nhé!
Chúng tôi đợi các bạn!

連絡先