株式会社アンサーノックス

2019.10.15
Tiếng việt

Sách tranh đa ngôn ngữ của Nhật Bản~ Miễn phí

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một cuốn sách tranh vô cùng hấp dẫn.
Cuốn sách tranh này đã trở thành một hiện tượng ở Nhật Bản.


Có 2 lý do.

Thứ nhất là, cuốn sách được vẽ bởi một nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng.
Thứ hai là vì cuốn sách đã được đăng tải miễn phí trên internet sau khi có một học sinh tiểu học nói rằng “sách này đắt quá nên không thể mua được”.

Trên internet, cuốn sách tranh đã được dịch ra 18 ngôn ngữ khác nhau.


Cuốn sách lấy những câu chuyện ngụ ngôn về Hallowen làm chủ đề rồi dạy cho chúng ta biết về sự quan trọng của niềm tin.
Các bạn nhất định hãy đọc cuốn sách này cùng bạn bè nhé.


▼http://poupelle-multilingual.com/

えんとつ町のプペル